انتخاب قالب


آخرین دست نوشته ها  

 • خيلي سال بود بدليل آن عزيزي که خواسته بود دل نوشته اي ننويسم .........

  عاشق مفلس

  خيلي سال بود بدليل آن عزيزي که خواسته بود دل نوشته اي ننويسم .........

 • آدم ها مي خواهند شاد باشند ولي ما مي خواهيم همنوعان خود را شاد کنيم ، از اين تفکر خيلي ضربه خورديم ولي اين فلسفه زيستن من است و مرا از آن خلاصي و رهايي نيست و روزهاي خوش بسرعت خواهند گذشت و تو مي داني ولي باز هم آن را انکار مي کنيم و ...

  انسان

  آدم ها مي خواهند شاد باشند ولي ما مي خواهيم همنوعان خود را شاد کنيم ، از اين تفکر خيلي ضربه خورديم ولي اين فلسفه زيستن من است و مرا از آن خلاصي و رهايي نيست و روزهاي خوش بسرعت خواهند گذشت و تو مي داني ولي باز هم آن را انکار مي کنيم و ...

 • روزگاري فکر مي کردم که دايره رفقاي من بهترين ها هستند وديگر در اين حيطه رقيق ديگري يافت نشود تا اينکه ........

  سالاد شيرازي

  روزگاري فکر مي کردم که دايره رفقاي من بهترين ها هستند وديگر در اين حيطه رقيق ديگري يافت نشود تا اينکه ........

 • همين ديروز بود که شبنم در نقطه اي از زمين خدا در بيرجند چشمان درشتش را به روي دنيا باز کرد از همان اول همه مي گفتند او دکتر مي شود ولي .....

  چشم درشت

  همين ديروز بود که شبنم در نقطه اي از زمين خدا در بيرجند چشمان درشتش را به روي دنيا باز کرد از همان اول همه مي گفتند او دکتر مي شود ولي .....

 • مدت های مدیدی بود که سایت به روز نشده بود با خودم در کلنجار بودم که از کجا آغاز کنم تا رضایت ......

  کپه لالا

  مدت های مدیدی بود که سایت به روز نشده بود با خودم در کلنجار بودم که از کجا آغاز کنم تا رضایت ......

 • آتقي مردي خوش مشرب و اجتماعي و پرسروصدا و خوش تعريف بود .گاهي حرف ها و نقل و قول هايش از درجه تعادل خارج مي شد و از واقعيت فرسنگ ها .....

  مينو

  آتقي مردي خوش مشرب و اجتماعي و پرسروصدا و خوش تعريف بود .گاهي حرف ها و نقل و قول هايش از درجه تعادل خارج مي شد و از واقعيت فرسنگ ها .....

 • الان که ميگيم کارملا بچه ها مي زنند زير خنده کارملا چيه ؟ بله حالا شده رنگارنگ ......

  کارملا

  الان که ميگيم کارملا بچه ها مي زنند زير خنده کارملا چيه ؟ بله حالا شده رنگارنگ ......

 • دخترک .در اين روزگار عجيب .در اين دنياي ورقه اي که تفاوت ها به امروز برنمي گردد .شکل تو قرن هاست که به اين دنيا مي آيند و زنده هستند و درد .....

  دنياي ورقه اي

  دخترک .در اين روزگار عجيب .در اين دنياي ورقه اي که تفاوت ها به امروز برنمي گردد .شکل تو قرن هاست که به اين دنيا مي آيند و زنده هستند و درد .....

 • بتازگي هر شب در گوشم زمزمه اي مي شنوم که قرار نيست زندگي از جايي که دوست داشته باشي شروع شود و بيشتر به آن فکر ......

  قرار زندگي

  بتازگي هر شب در گوشم زمزمه اي مي شنوم که قرار نيست زندگي از جايي که دوست داشته باشي شروع شود و بيشتر به آن فکر ......