انتخاب قالب


دست نوشته ها  

انسان

( يكشنبه 23 مهر 1396 ::  بازدید 492 بار )

آدم ها مي خواهند شاد باشند ولي ما مي خواهيم همنوعان خود را شاد کنيم ، از اين تفکر خيلي ضربه خورديم ولي اين فلسفه زيستن من است و مرا از آن خلاصي و رهايي نيست و روزهاي خوش بسرعت خواهند گذشت و تو مي داني ولي باز هم آن را انکار مي کنيم و ...


آدم ها زنده هستند، انسان ها زندگي مي‌کنند!
آدم ها مي‌شنوند، انسان ها گوش مي ‌دهند!
آدم ها مي‌بينند، انسان ها عاشقانه نگاه مي کنند!...
آدم ها در فکر خودشان هستند، انسان ها به ديگران هم فکر مي ‌کنند!
آدم ها ميخواهند شاد باشند، انسان ها مي ‌خواهند شاد کنند!
آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند؛ انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام مي ‌دهند!
آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند؛ انسان ها تغيير کردن را پذيرفته اند تا انسان شوند!
آدم ها و انسان ها هردو انتخاب دارند،
اينکه آدم باشند يا انسان، انتخاب با خودشان است.
نيازي نيست انسان بزرگي باشيم، انسان بودن خود نهايت بزرگيست...
روزهاي زندگي بسرعت ورق مي خورند و با اينکه مي دانيم ولي توجهي به آن نداريم تا روزي رسد که آ« روز دور نيست ولي تا نفس مي کشيم قدر هم بايد دانست ولي ما انسان ها تا داريم قدرش را نمي دانيم ؟! چرا


0 نظر


ارسال پیام