انتخاب قالب


در باره من

در باره من

من مسعود سليماني هستم و درروز بيستم اردي بهشت سال ۱۳۴۲ در بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي درشهري که به خطه فرهنگ و هنر مشهور است و در خانواده اي فرهنگي زاده شدم ، پدرم از ورزشکاران باسابقه شهر و دبيرزبان انگليسي و حرفه و فن و مادرم مدير مدرسه ماندانا ...


من مسعود سليماني هستم و در روز بيستم اردي بهشت سال ۱۳۴۲ در بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي در دیاری که به خطه فرهنگ  مشهور است ، در خانواده اي فرهنگي زاده شدم ، پدرم از ورزشکاران باسابقه شهر و دبيرزبان خارجه و حرفه و فن و مادرم مدير مدرسه ماندانا و سنگرآزادي و دبیر دبيرستان بنت الهدا صدر بود ، ما دو خواهر و برادريم ، رودابه و اميرعلي  فرزندانم هستند.   زماني از بازيکنان بسکتبال بيرجند بودم ، تيمي که آنقدر هماهنگ شده بود که تیم های قدرتمند بسکتبال از بازی با این تیم یکدست هراس داشتند.  در آن دوران چهره هاي مشهوري در اين تيم توپ مي زدند . روزگاري به عنوان شوتيست خراسان بزرگ که در هر   بازي امتيازات زيادي را براي تيم اش کسب مي کرد بارها به اردوهاي ورزشي استان خراسان بزرگ دعوت مي شدم ، رشته تخصصي ورزشي ام شنا و نجات غريق است. از زماني که مدرک دکترای تخصصی ام را در مدیریت ورزشی از پردیس بین المللی دانشگاه تهران در جزیره کیش دريافت کردم تا به امروز مسئوليت هاي مختلفی داشتم از نخستین شغل ام که رييس تربيت بدني شهر ماهان کرمان بود تا رييس هيات ژيمناستيک ، شنا ، نجات غريق و مدير پايگاه ورزش قهرماني و رييس اداره نظارت بر  ورزش استان کرمان  و رييس دفتر تحقيقات و آموزش استان ،رييس مرکز آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي منطقه جنوبشرق کشور که استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان و یزد را تحت پوشش داشت  و معاون اداره کل و جانشين مديرکل استان کرمان تا نايب رييس فدراسيون هاي ژيمناستيک و اسکواش و کارشناس متخصص ورزش هاي پايه وزارت ورزش و جوانان .کارشناس مسول ارزيابي استان ها و فدراسيون هاي ورزشي .ناظر کميته ملي المپيک و بازرس فدراسيون قايقراني و رييس فدراسيون اسکواش .رييس کميته عضويت فدراسيون اسکواش آسيا و مسئول راه اندازي اين رشته در کشورهای قاره که این ورزش را ندارند و مسولیت تحقیقات فدراسیون جهانی اسکواش و نهايتا به عنوان رييس فدراسيون اسکواش کشورهاي غرب آسيا مشغول فعاليت هستم.عمده افتخاراتم این است  در هر مسئوليتي که انجام وظيفه کرده ام،  اموربه بهترين نحو ممکن با بهره گیری از سرمایه های انسانی  بخوبی مديريت شده تا یادگاری  از خود بجاي گذاشته باشم که همين توشه آخرت هر انسانی باشد .از ويژگي هاي بارزم تکيه بر انضباط و احترام است که  اصول اعتقادي مرا تشکیل می دهند