انتخاب قالب


فلسفه راه اندازي سايت

فلسفه راه اندازي سايت

عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد.
از کودکی علاقه زیادی به نوشتن و مطالعه داشتم و غالبا هر فراغتی که دست می داد نوشتن خاطرات سرگرمی خوبی برایم بود.تا اینکه دوستی پیشنهاد داد تا دست نوشته هایم را در فضای مجازی منتشر کنم تا شاید همفکرانی بیابم و تبادل تجربه کنیم ...


عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد.
از کودکی علاقه زیادی به مطالعه و نوشتن داشتم و غالبا هر فراغتی که دست می داد نوشتن خاطرات ام در دفتر آبی رنگ خاطرات ام سرگرمی خوبی برایم بود.تا اینکه دوستی پیشنهاد داد تا دست نوشته هایم را  در فضای وب منتشر کنم  .چون نمی خواستم قربانی تحول شوم ، پذیرفتم و این ایده را عملی کردم و وبگاهی به من اهدا شد و پس از دو سال اهدا کنندگان  ناپختگی کردند و هدیه را پس گرفتند و مجدد اقدام به خلق فضایی دیگر کردم ولی دل نوشته های قبلی ام جملگی رفتند . چهان و کائنات بسرعت در حال تغییراند و شوک آینده همه ما را به ورطه  و دوره ای از زندگی سوق می دهد که شاید در مخیله هیچکدام مان  نگنجد. روزگاری با کشف آهن و اختراع چرخ زندگی بشر متحول شد و سرعت گرفت اما اختراعات جدید و خدشه فرهنگی که بر چهره ملل وارد می شود آن ها را از اصل خود دور می کند و دنیای استرس آینده را لحظه به لحظه به ما نزدیک تر می کند .بسرعت رشته های خانوادگی در حال گسستن است و  با نگارش خاطرات خوش حال و گذشته ام قصد آن دارم تا با رشته ای نامرئی ارتباط خود را با روزهای زندگی ام ،  تا حدودی حفظ نمایم ، گویا که این رویکرد فقط کمی از سرعت تغییرات کم می کند وبی تردید تکنولوژی رشته های نامرئی سنت گذشته را در هم فرو خواهد ریخت.